Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pla d'intervenció integral al barri de l'Espirall

Estratègia i Prioritats

L'objectiu central del Projecte d'intervenció integral no és altre que dotar el barri de l'Espirall dels recursos necessaris per afrontar uns temps canviants, tot mantenint la cohesió social, millorant la qualitat de vida dels seus habitants, propiciant una major inserció en el conjunt de la ciutat i aprofitant les oportunitats generades per la seva situació cada cop més central dins de la trama urbana. 

  • Mantenir la cohesió social: el barri no ha de perdre la seva identitat, malgrat una certa substitució de població. 
  • Millorar la qualitat de vida: els habitants no han de tenir ganes de marxar del barri, perquè aquí s'hi esta bé. Propiciar una major inserció en el conjunt de la ciutat. Buscar motius per a que la resta de vilafranquins hagin de venir a l'Espirall. 
  • Aprofitar les oportunitats: reforçar la funció comercial i terciària del barri al servei de la gent del barri, de la ciutat i de part de la comarca.Objectius específics i reptes de futur

Els objectius específics responen a tres grans reptes que es plantegen al barri en el moment actual.

  • Projecte social: Vetllar per la cohesió social, millorar la qualitat de vida dels residents al barri i afavorir la vida associativa com a factor d'integració i convivència.
  • Projecte urbanístic, d'habitabilitat i mediambiental: Millorar els espais públics i els edificis, afavorir una millor inserció del barri en el conjunt de la ciutat i vetllar pel desenvolupament urbà sostenible.
  • Projecte econòmic: Consolidar la funció comercial i terciària del barri.