Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

La Generalitat concedeix una pròrroga excepcional al projecte de Llei de Barris de l’Espirall de Vilafranca

14 de novembre de 2013

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha concedit una pròrroga excepcional de 4 anys a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a l'execució del Projecte d'Intervenció Integral del barri de l'Espirall. 
La Llei de Barris de l'Espirall es va concedir inicialment per al període 2007-2011. Posteriorment, es van concedir dos anys de pròrroga ordinària per als anys 2012 i 2013. Un cop esgotada, la Generalitat de Catalunya ha comunicat a l'Ajuntament de Vilafranca la concessió d'una pròrroga excepcional per al període 2014-2017, que ha de permetre disposar de temps suficient per fer front amb tranquil·litat al tancament dels compromisos del projecte i garantir les inversions que són necessàries. 
Malgrat les dificultats econòmiques, l'Ajuntament de Vilafranca ha continuat invertint el 50% que li correspon del projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall. Aquesta pròrroga excepcional es fa efectiva per garantir la continuïtat en el calendari i no suposa cap modificació del contingut del projecte. En el darrer Comitè d'Avaluació i Seguiment celebrat el passat mes de juliol a Vilafranca, l'equip de Govern va anunciar la seva intenció d'acollir-se a la pròrroga excepcional i, tant els representants del barri com de la Generalitat presents al Comitè, van expressar la conveniència i factibilitat de demanar l'ampliació del termini per garantir la finalització de les actuacions del Pla d'Intervenció Integral del Barri de l'Espirall. 
Les actuacions pendents de realitzar durant aquesta nova pròrroga concedida per la Generalitat de Catalunya a la Llei de Barris de l'Espirall són el Centre Cívic de l'Espirall, la millora de l'espai entreblocs d'Adigsa, algunes actuacions de millora de carrers, dinamització juvenil i foment de l'emprenedoria.