Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina de Gestió del Projecte

L'Oficina de Gestió del Projecte és la responsable de coordinar l'execució, per part dels diferents serveis de l'Ajuntament de Vilafranca, del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l'Espirall, essent la interlocutora permanent amb la ciutadania i els ens del barri i també responsable de la justificació periòdica a la Generalitat de Catalunya de les inversions portades a terme.

El dia 27 de novembre de 2008 s’inicia també el programa de treball de Suport de Continuïtat a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral, com a desplegament del conveni marc de col·laboració, signat en data 5 d’abril de 2006, entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona.

Projecte cofinançat: