Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina de Gestió del Projecte

L'Oficina de Gestió del Projecte és la responsable de coordinar l'execució, per part dels diferents serveis de l'Ajuntament de Vilafranca, del Projecte d’Intervenció Integral al Barri de l'Espirall, essent la interlocutora permanent amb la ciutadania i els ens del barri i també responsable de la justificació periòdica a la Generalitat de Catalunya de les inversions portades a terme.

  

  

Tècnicament, cada servei municipal és el que millor pot garantir el disseny i portada a terme de la tasca o actuació; amb la coordinació de l'equip de gestió per a la visió general, aportació de pressupost específic, calendari i foment de la interacció de forma transversal amb la resta de serveis, les entitats i el veïnat del barri.

Es va començar per la designació d'una persona de la casa com a coordinadora Responsable del Projecte i també d'un Tècnic, de forma permanent, amb una Regidoria de Barris i un Servei municipal ex novo, amb aquest personal propi i pressupost específic, adscrit a l'Àrea Urbanisme, anomenat Projecte Llei de Barris; juntament amb tècnics temporals de desenvolupament local i d'altres, per a participació, convivència, comunicació, comerç i projectes d'obra, tots integrats físicament als propis serveis municipals, no a una oficina temporal al mateix barri. També es va constituir una Comissió Tècnica de Coordinació amb tots els Caps de Servei implicats de l'Ajuntament.

El dia 27 de novembre de 2008 s’inicia també el programa de treball de Suport de Continuïtat a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral, com a desplegament del conveni marc de col·laboració, signat en data 5 d’abril de 2006, entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona.

Projecte cofinançat: