Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Actuacions del PII de l'Espirall

Camp 1: millora de l'espai públic i la dotació d'espais verds^

Les actuacions que es duran a terme en el camp 1 són les següents:

 • 1.01.01 Remodelació d'espais lliures públics de l'antic polígon ADIGSA
 • 1.02.01 Arranjament de dos espais lliures lligats al camp de futbol i el cementiri
 • 1.03.01 Arranjament de la pl. Pau Casals i Dr. Bonet i creació d'un parc infantil
 • 1.04.01 Millores en carrers comercials
 • 1.05.01 Arranjament de la pl. Fèlix Mestre Nutó
 • 1.06.01 Remodelació de l'espai públic al c. Espirall 58 per a jocs per la gent gran

Camp 2: rehabilitació i equipament dels elements col·lectius^

Les actuacions incloses en el segon camp són:

 • 2.01.01 Programa de rehabilitació de façanes al barri
 • 2.02.01 Instal·lació de comptadors d'aigua en substitució dels aforaments
 • 2.03.01 Soterrament de línia telefònica en un tram de l'AV Pelegrina
 • 2.04.01 Soterrament de línies aèries (experiència pilot) i adequació del cablejat aeri

Camp 3: provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu^

El camp 3 inclou les següents actuacions:

 • 3.01.01 Construcció d'un nou edifici com a espai polivalent i biblioteca
 • 3.02.01 Remodelació de la zona esportiva de l'Espirall
 • 3.03.01 Nou accés a les pistes esportives del CEIP Pau Boada i cobriment d'una pista, per ús comunitari

Camp 4: incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis^

En el marc d'aquest camp es desenvoluparan les dues actuacions que a continuació s'indiquen:

 • 4.01.01: Espai TIC a l'espai polivalent
 • 4.02.01: creació d'un Telecentre dins de la bibliioteca comunitària del CEIP Pau Boada.

Camp 5: foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà^

El camp 5 contempla les següents actuacions:

 • 5.01.01: Construcció d'una inideixaderia al mercat de la Pelegrina.
 • 5.02.01: Instal·lacions de tres girasols d'energia fotovoltaica a la nova plaá Dr. Bonet - Pau Casals

Camp 6: equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments^

Les actuacions del camp 6 són:

 • 6.01.01: Reforç de l'enllumenat de cara a millorar la seguretat en punts de l'antic polígon Adigsa
 • 6.02.01: Programa d'inserció de la dona en el món de l'esport mitjançant activitats de nova creació
 • 6.03.01: Programa d'activitats fromatives destinades a dones de baix nivell formatiu
 • 6.04.01: Projecte Casa Petita al nou espai polivalent
 • 6.05.01: Condicionament d'espais destinats a dinamització i col·lectius de dones al nou espai polivalent

Camp 7: programes per a la millora social^

Vuit són les actuacions que es desenvoluparan en aquest camp:

 • 7.01.01: Pla de dinamització juvenil i adequació d'un espai jove
 • 7.02.01: Pla de dinamització comercial dels botiguers de l'Espirall
 • 7.03.01: Programa de suport a joves emprenedors
 • 7.04.01: Programa d'integració sòcio-cultural a través de l'esport
 • 7.05.01: Pla de participació ciutadana dels projectes d'actuació de la Llei de Barris
 • 7.06.01: Pla per la Convivència
 • 7.07.01: Gestió del Pla d'INtervenció integral de l'Espirall
 • 7.08.01: Programa de dinamització comuitària al barri

Camp 8:accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques^

El camp 8 està composat per dues actuacions:

 • 8.01.01: Construcció dels guals per a minusvàlids
 • 8.02.01: Millora de les parades d'autobús i instal·lació de plataformes per a minusvàlids