Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Àmbits d'actuació 2007 i 2017