Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Projectes i Actuacions

El juny de 2007 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall amb un pressupost total de 10,8 MEUR, a executar entre els anys 2007 i 2017 (inicialment es preveia per a 4 anys, 2007-2011, però s'hi afegeixen dues pròrrogues més, de 2 anys cadascuna). El projecte presentat per l'Ajuntament de Vilafranca per al barri de l'Espirall comprèn una intervenció integral per executar al barri durant aquest període i parteix d'una sèrie d'actuacions dividides en tres àmbits principals: actuacions en l'espai públic, dotació o millora d'equipaments i activitats de formació, dinamització i integració.