Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Camp de futbol i urbanització de l'entorn

El nou Camp municipal de futbol a l'Espirall ha suposat una millora de l'equipament esportiu i del seu entorn. El 23 de setembre de 2007 es va fer la inauguració del camp de gespa i l'estiu de 2008 es completa la urbanització de l'entorn, amb l'obertura del nou aparcament públic.

La principal millora del terreny de joc ha estat la instal·lació de gespa artificial. Pel que fa a l'equipament esportiu, també s'ha habilitat una nova graderia per al públic, s'ha renovat la il·luminació i s'han suprimit les barreres arquitectòniques. Pel que fa a la nova graderia, es va eliminar l'anterior. El nou espai, al lateral del camp, ofereix millor visibilitat, més espai i comoditat. Altres novetats són el marcador electrònic, la il·luminació o l'accés exclusiu per a àrbitres i jugadors. L'antic accés al camp de futbol per la carretera de Guardiola s'ha eliminat i a l'espai que ocupava l'antiga graderia s'hi ha construït un aparcament gratuït, amb entrada pel nou carrer Francesc Candel i sortida pel carrer Guardiola.

El pressupost d'aquests treballs de millora, inclosos al Projecte d'Intervenció Integral al Barri de l'Espirall, supera els 1,5 milions d'euros.

 

Carrer de Francesc Candel^

L'Ajuntament ha donat el nom de Francesc Candel al nou carrer creat amb l'ordenació de l'entorn del camp municipal de futbol a l'Espirall, permetent l'accés adaptat a totes les instal·lacions.

Paco Candel (1925-2007) va néixer al País Valencià, des d'on va emigrar a Catalunya quan era un nen de 2 anys amb els seus pares. Escriptor i periodista, va escriure una cinquantena de llibres i nombrosos articles i reportatges. Gran part de la seva obra està dedicada a l'onada migratòria espanyola a la regió barcelonina de mitjans de segle XX, amb la qual es va identificar. 
Sempre va dir que no era un escriptor en català, però que se sentia molt català. No era un català de naixement, sinó de sentiments.

Nous aparcaments^

 

A l'hora de redactar el projecte del nou aparcament, s'han buscat uns percentatges de repartiment de l'espai suficients que permetin alhora tenir un bon nombre de places d'aparcament i també l'espai lliure suficient per poder integrar-nos en el paisatge de l'entorn. 

L'aparcament, deprimit respecte el carrer de Guardiola, es formalitza mitjançant una doble franja en diagonal i carril central amb accés des d'un únic sentit, l'entrada pel nou carrer de Francesc Candel i la sortida pel carrer de Guardiola, aprofitant l'antic accés al camp municipal del futbol.

La integració en el paisatge es confia en el pla inclinat enjardinat, que connecta el pla de l'aparcament i la vorera del carrer de Guardiola.

Els itineraris de vianants construeixen la vorera que dóna continuïtat a l'actual tram de vorera del carrer Guardiola, davant del cementiri, amb les mateixes característiques de paviment i il·luminació, i realitza els guals de vianants enfrontats al carrer de Sant Sadurní i carrer de Gelida.

Per a la vegetació s'han triat espècies de la zona amb bon desenvolupament urbà i altres que s'adapten a les característiques climàtiques de l'entorn. S'hi poden veure lledoners a la zona del carrer Guardiola (dels quals s'han conservat els 4 exemplars que ja hi havia). Al talús del camp de futbol s'hi planta ginesta i magraners i als accessos a l'aparcament, pi pinyoner i xiprers. Al carrer Francesc Candel s'hi introdueix una nova espècie de roure, de bon creixement i espectacular floració, que vol un clima càlid i és resistent al fred.

També s'ha habilitat un gran espai de servei i aparcament ocasional a l'altre costat del carrer de Francesc Candel. Aquesta obra ha estat posssible després de tramitar la modificació puntual de l'àmbit d'actuació del PII de l'Espirall.

Casa d'Oficis i Horts Urbans^

Es porta a terme un treball transversal d'integració (qualificat com a bona pràctica) de l'habilitació d'espai -en dues fases- per a ubicar una Casa d'Oficis de Treball als Barris amb el finançament previst per a l'actuació de l'entorn del camp de futbol i aprofitar el producte alimentari obtingut per a cobrir part de les necessitats del menjador social municipal. Finalment, els horts seran utilitzats al programa municipal d'Horts Urbans. Aquestes obres han estat posssibles després de tramitar la modificació puntual de l'àmbit d'actuació del PII de l'Espirall.

  

Casa d'Oficis "De la Terra". Es realitza amb Joves l’especialitat d’agricultura ecològica com a ofici a desenvolupar i competències tècnico professionals a adquirir. Però, per tal d’ampliar les competències tècniques d’aquests joves i proporcionar-los un perfil professional més ampli i polivalent, s’amplia aquesta qualificació professional amb competències de la branca de jardineria i del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals.

  

Urbanització d'un Passeig i d'una Àrea d'esbarjo per a gossos^

L’objecte del present projecte es la construcció d’un llargament reivindicat passeig pavimentat per darrera el mur del Cementiri, on ara els usuaris hi passen per un camí natural sense pavimentar. Amb la finalitat de continuar el tram ja urbanitzat a l’Est al Tanatori i passant per darrera del Cementiri connectar amb el Carrer de Guardiola. I articulat per aquest passeig, ubicar una àrea d’esbarjo per a gossos d’una dimensió generosa a l’espai entre aquest i el talús natural oest, integrat amb els elements i topografia existents.

Aquesta es una connexió estratègica que permet a vianants, i de forma eventual a bicicletes, completar un recorregut que enllaça el barri de l’Espirall incloent la seva extensió fora de l’àmbit urbà com a passeig fins a Sant Pau. I per l’altre costat mitjançant el Balcó de les Clotes comunicaria amb les pistes Esportives de forma continua i sense pràcticament interacció amb vehicles.

     

L’Àrea d’esbarjo per a gossos, a l’esplanada existent d’aproximadament 3.275m2. Aquest espai disposa de dos accessos per a vianants amb portes de 90cm d’amplada, ubicats l’un aproximadament al centre del passeig, i l’altre a la cantonada que dona front a l’aparcament a l’aire lliure. I un accés per a manteniment de 3m. S’equipa amb una font, una paperera i un dispensador de bosses. No disposarà d’enllumenat específic i per tant es un espai a utilitzar de dia. Aquestes obres han estat posssibles després de tramitar la modificació puntual de l'àmbit d'actuació del PII de l'Espirall.

Altres millores^

Altres petites millores en l'entorn de l'equipament del camp de futbol per a l'accesibilitat i pas de vianants i vehicles.

- Escales d'accés a la zona d'aparcament per als vianants.

- Pilones per limitar la zona de vial.

- Accés segur a l'espai de vinyes i passeig cap a les muntanyes de Sant Pau i Sant Jaume.