Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Espirall 58

La remodelació de l’espai públic de la finca Espirall 58 aborda l’objectiu previst en el PII Espirall d’eliminar la pista esportiva existent i crear un espai lúdic per a la gent gran. Tanmateix, la dotació prevista d'inversió permet ampliar l'actuació, d'acord amb comunitats de cada escala, a la supressió completa de barreres arquitectòniques a les 10 escales de veïns i també a tot el conjunt -especialment cap als espais comuns entre blocs d'ADIGSA i Pl. de Pau Casals-, amb la renovació total del paviment.

La instal·lació dels jocs per a la gent gran juntament amb els jocs per a infants determina un especial i valorat espai d'interacció intergeneracional.