Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Projectes Socials i Econòmics

L’objectiu central del Projecte d’intervenció integral no és altre que dotar al barri de l’Espirall dels recursos necessaris per afrontar uns temps canviants, tot mantenint la cohesió social, millorant la qualitat de vida dels seus habitants, propiciant una major inserció al conjunt de la ciutat i aprofitant les oportunitats generades per la seva situació cada cop més central dins de la trama urbana. 

  • Mantenir la cohesió social: el barri no ha de perdre la seva identitat malgrat una certa substitució de població. 
  • Millorar la qualitat de vida: els habitants no han de tenir ganes de marxar del barri perquè aquí s’hi esta bé. 
  • Propiciar una major inserció al conjunt de la ciutat: buscar motius per a que la resta de vilafranquins es desplacin fins a l’Espirall. 
  • Aprofitar les oportunitats: reforçar la funció comercial i terciària del barri al servei de la gent del barri, de la ciutat i de part de la comarca.