Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Convivència

Convivència i Espais Comunitaris^

Convivència i espais comunitaris és un programa que l'Oficina Tècnica de Ciutadania ha desenvolupat al barri de l'Espirall durant el primer semestre de 2012. L'objectiu d'aquest programa és treballar per millorar la convivència en comunitats de veïns, ja sigui facilitant les eines per a la constitució o gestió de la comunitat de propietaris, fins a microconflictes entre veïns, oferint vies alternatives de resolució de conflictes i fomentant la cohesió de la gent en la seva comunitat, l'harmonia i la pau social que es tradueix en qualitat de vida. 
Aquest programa ha servit per fer una diagnosis de totes les comunitats de veïns de l'Espirall, per posteriorment intervenir en aspectes molt diferents, com per exemple l'incompliment de les ordenances municipals. Mitjançant la mediació, s'ha arribat a la solució de bona part de les intervencions, amb resultats molt positius.

Com a exemple, i acompanyant la intervenció al passatge Luís Mata Acedo, aquest programa va intervenir, mitjançant la mediació, en una comunitat que tenia problemes per coordinar-se en el condicionament del seu jardí.

Comparativa del jardí abans i després de la intervenció

 

Tallers^

Des del Servei de Convivència, Resolució de Conflictes i Mediació de l'Oficina Tècnica de Ciutadania, s'han fet 2 tallers per millorar la convivència veïnal.

Taller de resolució de conflictes veïnals.
Taller de convivència veïnal.

L'objectius de les xerrades és fer reflexionar a la ciutadania sobre els conflictes quotidians (tot i que amb especial èmfasi en els conflictes convivencials) i les maneres d'afrontar-los i resoldre'ls; aprendre i posar en pràctica habilitats de comunicació i de resolució de conflictes; conèixer i utilitzar la mediació com a via pacífica de resolució de conflictes i difondre i potenciar el Servei de Convivència, Resolució de Conflictes i Mediació.

Oficina al Barri

Participació^

El pla tranversal de l'Ajuntament de Vilafranca que inclou el Pla per la convivència i el civisme, ha fet que donada la similitud de continguts s'hagi treballat de manera complementària dues actuacions:

 1. La Jornada de les Diversitats
  Se n'han fet dues (abril i octubre). Aquestes  jornades de les diversitats persegueix treballar aspectes de convivència, civisme i multiculturalitat.
   
 2. Tothom per un barri
  Per altra banda, el contingut de les qüestions de civisme que es tractaren en la jornada de l'octubre van ser proposats per la comissió de la Gent del Barri del PIIBE, incorporant una taula d'informació sobre les activitats d'aquesta comissió.
  En el marc d'aquesta actuació s'ha creat el documental Tothom per un barri. Documental reflex de les visions, experiències i sentiments de veïns i veïnes de l'Espirall sorgit d'una iniciativa de la comissió Gent del Barri del PIIBE amb la intenció de difondre una imatge més amable del barri trencant estereotips i prejudicis. La comissió s'encarregà de seleccionar les persones que participarien i de com havia de ser el contingut. 
  L'acte d'estrena del documental es va fer el 24 d'octubre a l'església de Nostra Senyora de Montserrat davant de més de dues-centes persones.

 

 

Francesc Candel^

Candel, la llibertat d'expressió és una exposició organitzada per la Fundació Paco Candel i l'Ajuntament de Vilafranca, a través del Pla per la Convivència i l'Oficina de Llei de Barris, que dóna una visió de conjunt de la trajectòria vital, política i literària de l'escriptor, qui segons els organitzadors “encarna les virtuts fonamentals de la convivència democràtica”.

L'exposició, que arriba a Vilafranca en el marc de les actuacions realitzades dins del Projecte de Llei de Barris a l'Espirall, està estructurada en 11 apartats: els seus orígens, els inicis, l'època com a dibuixant, escenaris i companys de viatge, la censura o la seva faceta política i periodística, entre d'altres aspectes.