Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Dinamització juvenil

La dinamització juvenil, entre d'altres, es concreta en el programa “La intervenció socioeducativa amb adolescents i joves al barri de l’Espirall”, que té com a objectius generals Fomentar l'empoderament i una visió positiva dels adolescents i joves del barri i deixar un llegat al barri que perduri més enllà de la durada del Projecte d'Intervenció.

Els eixos o àmbits d’actuació són la Comunicació (amb l'activació de canals de comunicació bidireccional entre els  adolescents i joves, els agents socials i la Regidoria de Joventut), la Participació (amb el foment de la participació d’adolescents, joves i adults en les dinàmiques del barri), la Dinamització (amb la promoció d’activitats lúdico-educatives en el barri) i la Cohesió (amb el foment de la convivència en el barri a partir d’accions educatives).

Aquesta actuació té una part que es desenvolupa al voltant de la previsió al Projecte d'Intervenció Integral d'un espai jove dins del nou centre cívic, participant i sent els joves protagonistes del disseny funcional de l'àmbit cívic de l'antic mercat de La Pelegrina, denominat ara com Espai Jove La Nau.