Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Equitat de Gènere

El Pla d'intervenció integral al barri de l'Espirall de Vilafranca del Penedès té com a objectiu promoure la rehabilitació global del barri per evitar-ne una degradació, millorar les condicions de vida dels residents en aquestes àrees i afavorir, d'aquesta manera, la cohesió social.

Dins del repte social els objectius marcats són: 

  • Vetllar per la cohesió social.
  • Millorar la qualitat de vida dels residents al barri.
  • Afavorir al vida associativa com a factor d'integració i convivència. 


El Pla x la Igualtat va desenvolupar al Casal de la Dona a l'Espirall el seminari de La Gestió intel·ligent de les emocions. Aquest seminari pretenia aportar els recursos i estratègies que afavoreixin i millorin la pràctica de la intel·ligència emocional. El taller teòric-pràctic va anar a càrrec de la psicòloga Dolors Pedró, amb una durada de 5 sessions d'una hora i trenta minuts. Hi van participar un total de 18 dones, amb una periodicitat setmanal i amb una assistència regular. 

Serveis Socials i el Pla x la Igualtat van desenvolupar a l'Espirall un programa amb l'objectiu de fomentar la convivència cohesionada i el tracte d'igualtat entre el grup de persones seleccionades, totes elles persones usuàries de Serveis Socials.

El programa responia a la seva vegada al Pla de Treball establert en el RMI (renda mínima d'inserció), que té com a elements de treball fonamentals enfortir les capacitats de les persones respecte a la millora de la seva autoestima, de la comunicació, del nivell de formació, del coneixement dels recursos al seu abast,...
En aquest programa hi van participar 54 persones com a beneficiaris directes i més les seves famílies que sumen un total de 151 persones.
Diferents mòduls formatius i visites a diverses serveis de l'Ajutament van ser el nucli del programa que es desenvolupà com espai central a les instal·lacions de l'Església de la Mare de Déu Montserrat.

La tècnica coordinadora del programa va ser contractada pel programa de Treball als Barris 2009 del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). 

Curs Salut, Nutrició i Cuina

Programa desenvolupat conjuntament entre Serveis Socials i el Pla x la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca amb el suport del Projecte d'Intervenció Integral per afavorir la inclusió social dels col·lectius més desafavorits del barri de l'Espirall. S'han fet dues edicions i es prepara una més per a la tardor.
El programa consta d'un curs de formació teòric i pràctic en temes com economia domèstica, cuina i nutrició.

L'objectiu que persegueix és que les persones participants adquireixin coneixements de com gestionar els recursos econòmics personals i familiars i com fer dietes equilibrades i nutritives en funció de les edats dels membres de la família. El curs ha comptat amb un alt índex de participació i de satisfacció per part dels alumnes.