Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Les tardes...

Programa d'integració sociocultural a través de l'esport

Les Tardes..., programa gestionat pel Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es van iniciar el curs 2009-2010 a l'escola Mas i Perera, amb continuïtat l'any següent afegint l'altra escola del barri, el CEIP Pau Boada.

El programa té per objectiu ampliar l'ús social dels equipaments dels centres educatius del barri, de forma organitzada i amb una oferta que doni valor afegit a la proposta, així com el de crear una nova oferta de lleure per a infants, joves, adults i gent gran, en horari de tarda.

Dins el curs 2009-2010  i en el marc “Treball als Barris 2009” es va poder comptar amb una persona de suport per dinamitzar l'oferta d'activitats.

El curs 2009-2010 hi va haver una participació de 150 persones entre infants, adults i gent gran. Al curs 2010-2011 s'hi han inscrit 209 persones veïnes de l'Espirall.

El finançament d'aquest programa per part del Projecte d'intervenció integral al barri de l'Espirall ha permès la posada en marxa d'una actuació que anirà més enllà del propi projecte. El finançament va servir per iniciar el programa de forma pilot i ampliar-lo en el segon any per anar paulatinament a tota les escoles de Vilafranca.