Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Altres Actuacions

Millora de Guals^

 

En el decurs del desenvolupament del Projecte d'intervenció integral al barri de l'Espirall, s'han millorat guals en difrents carrers del barri. L'actuació garanteix la seguretat dels vianants i la superació de barreres arquitectòniques.

Soterrament de cablejat^

 

 

 

 

 

 


Diversos carrers s'han beneficiat del soterrament de cables de línees elèctriques al barri. Aquesta actuació ha millorat considerablement la seguretat, barreres arquitectòniques i visual de l'entorn.

Nou enllumenat als carrers^

Els canvis de la il·luminació al barri han fet que millori notablament la visibilitat nocturna i la seguretat vial.

      

                       

 

Treball als Barris - Plans d'Ocupació^

 

Mitjançant el Pla d'Ocupació del programa 'Treball als Barris' 2008 i 2010, s'han pogut realitzar un seguit de millores urbanístiques.

Algunes menys visibles però importants com:  

Millores a l'espai dels blocs d'ADIGSA, destacant la connexió entre els ascensors acabats i el paviment per facilitar la mobilitat.

Millores a carrers comercials, donant solució a incidències de la via pública, fonalmentalment reposició de panots

 

I altres molt més visibles:

  • Escales del camp de futbol: s'han realitzat unes escales per comunicar el camp de fútbol i les vinyes.
  • La recuperació de la Font entre els blocs d'ADIGSA: a sol·licitud dels veïns i veïnes del barri s'ha recuperat una font que per obres de millores es va treure i s'ha recol·locat a la plaça Pau Casals.


Espai Lúdic per a la gent gran a Espirall 58^

El mes d'abril de 2012 es va inaugurar una de les parts importants de l'actuació, la incorporació de l'espai lúdic per a la gent gran, un espai que s'ha aconseguit gràcies a l'aportació de la Diputació de Barcelona.

 

Soterrament de línia telefònica en un tram de l'Avinguda Pelegrina^

Aquesta actuació s'ha desenvolupat en dues fases. La primera, a càrrec de l'Ajuntament de Vilafranca, ha suposat l'ampliació de voreres, millora dels parterres i construcció de les instal·lacions d'obra civil per al soterrament del cablejat. Una segona fase, de caire privat i executada per Telefònica, s'encarrega de la retirada dels pals i de la connexió dels veïns.

Amb aquesta actuació es contribuirà a una millora estètica de l'avinguda i alhora en benefici pels vianants que disposen ara de més espai per caminar i un millor accés als cotxes aparcats.