Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Projecte d'Urbanització Plaça Pau Casals

La nova plaça de Pau Casals és oberta a la ciutadania des del març de 2011. L'equip redactor ha treballat en una proposta que atén el màxim d’indicadors sorgits de la jornada de participació ciutadana convocada en el marc de Llei de Barris. Salvant els condicionants tècnics que suposa la construcció de l’aparcament soterrat, el projecte inclou bona part de les conclusions extretes de la sessió.

Les obres d’urbanització de la plaça de Pau Casals han estat finalitzades a finals de març de 2011

El projecte de reurbanització de la plaça de Pau Casals, que s'executa en el marc del Projecte d'intervenció integral del barri de l'Espirall, incorpora bona part de les peticions veïnals, sorgides del procés de participació ciutadana convocat el mes de maig de 2008. L'equip redactor del projecte va treballar perquè inclogués bona part de les conclusions extretes de la sessió de participació.

Així, tot l'àmbit, més de 4.600 m2, es destina a zona de vianants, accessible només a vehicles de manteniment i emergència; s'ha dissenyat com un espai de trobada intergeneracional, acollint la demanda de crear espais de trobada per a tots els grups d'edat (gent gran, infants...); en destaca una zona central representativa, apta per a festes populars i actes lúdics; s'habiliten zones de passeig i descans, més recollides, sota arbres, afavorint els eixos de comunicació fonamentals del barri; la il·luminació és de baix consum i a dos nivells, una més propera acompanyant els vianants i una de més elevada a la zona central; hi ha varietat de paviments amb zones de sauló, parterres i zones pavimentades i s'utilitzarà el color en el paviment escollit, evitant el gris; la vegetació és autòctona i de varietat cromàtica, amb arbrat de diferents espècies i rec per degoteig.