Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Detalls del Projecte d'Urbanització

Un cop finalitzats els treballs de construcció de l'aparcament soterrat de la plaça de Pau Casals, l'any 2010 es van iniciar les obres de reurbanització de la plaça. El projecte incorpora bona part de les peticions veïnals, sorgides del procés de participació ciutadana convocat el mes de maig de 2008. L'equip redactor ha treballat en una proposta de nova urbanització que atengui el màxim d'indicadors sorgits d'aquesta jornada de participació sobre les propostes d'ús de la plaça Pau Casals. Salvant els condicionants tècnics que suposa la construcció de l'aparcament soterrat, el projecte inclou bona part de les conclusions extretes de la sessió de participació.

Característiques principals

  1. Tot l'àmbit s'ha destinat a zona de vianants, accessible només a vehicles de manteniment i emergència.
  2. S'ha dissenyat com un espai de trobada intergeneracional, acollint la demanda de crear espais de trobada per a tots els grups d'edat.
  3. Destaca una zona central representativa, apta per a festes populars i actes lúdics.
  4. S'habiliten zones de passeig i descans, més recollides, sota arbres, afavorint els eixos de comunicació fonamentals del barri.
  5. Il·luminació de baix consum i a dos nivells, una més propera acompanyant els vianants i una de més elevada a la zona central.
  6. Varietat de paviments amb zones de sauló, parterres i zones pavimentades. S'utilitzarà el color en el paviment escollit, evitant el gris.
  7. Vegetació autòctona i de varietat cromàtica, amb arbrat de diferents espécies i rec per degoteig.
  8. Fita representativa-monument: mur de formigó, al que s'incorporarà la inscripció ‘Plaça Pau Casals' i del que brollarà aigua, creant una font ornamental.
  9. Fonts d'aigua potable, una de les quals recupera, a petició de l'Associació de Veïns del barri, la pedra que antigament hi havia a la plaça dels Segadors.
  10. Proposta d'una tanca unitària per a tots els parterres privats del barri.