Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Urbanització del passatge Luis Mata Acedo

La intervenció al passatge de Luis Mata Acedo ha permès crear un passeig per als vianants, de connexió entre les zones comercials del barri, a banda de reorganitzar el mobiliari, millorar la il·luminació i dignificar el paviment. L'actuació s'ha completat amb un gual remuntable que unirà les dues parts del passatge creuades pel carrer Mossèn Coy, creant les bases d'una futura plataforma única en aquesta part del carrer fins al futur Centre Cívic. 

Les millores realitzades, són l'inici perquè a nivell veinal, també s'actui sobre les diferents parecel·les enjardinades, en correspondència a la millora de l'espai públic.

El veïnat ha expressat la seva satisfacció amb el resultat final. Val a dir que la intervenció urbanística ha anat acompanyada per una acció del departament de Convivència i Ciutadania per reduir l'incivisme en la part de bancs del passatge.